सांख्यिकीय रिपोर्ट

सांख्यिकीय रिपोर्ट
शीर्षक दिनांक डाउनलोड / लिंक
सांख्यिकी पुस्तिका-2018 01/05/2019 डाउनलोड(3 MB)
वैकल्पिक फाइल : डाउनलोड(3 MB)
सामाजिक आर्थिक समीक्षा 2016-17 19/04/2018 डाउनलोड(6 MB)
सामाजिक आर्थिक समीक्षा 2015-16 19/04/2018 डाउनलोड(5 MB)
सामाजिक आर्थिक समीक्षा 2014-15 19/04/2018 डाउनलोड(6 MB)
सामाजिक आर्थिक समीक्षा 2013-14 19/04/2018 डाउनलोड(6 MB)
सामाजिक आर्थिक समीक्षा 2012-13 19/04/2018 डाउनलोड(5 MB)
सांख्यिकी पुस्तिका-2017 19/04/2018 डाउनलोड(2 MB)
सांख्यिकी पुस्तिका-2016 21/03/2016 डाउनलोड(1 MB)