Close

Shri Prem Lal

Sub Divisional Office, Pratapnagar

Email : sdmpnr12[at]gmail[dot]com
Designation : SDM Pratapnagar